Klub Generałów

Powązki – październik 2018

19 października 2018 roku – jak co roku – delegacja Klubu  odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, a w przededniu Święta Zmarłych – również na innych cmentarzach.
Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicz  i  zatknięto proporzec z napisem „NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ. KLUB GENERAŁÓW WP”.

W tym roku po raz pierwszy  zapaliliśmy również znicze pod pomnikiem „Chwała Lotnikom Polskim”, upamiętniającym  wszystkich polskich lotników, którzy oddali  swoje życie w obronie Ojczyzny. Został on odsłonięty  28 sierpnia br. –  dla uczczenia  „100-lecia  powstania polskiego  lotnictwa”.
Należy podkreślić, że do jego powstania walnie przyczynili się nasi członkowie, zwłaszcza prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który był inicjatorem i organizatorem jego budowy.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018