Klub Generałów

Spotkanie reprezentantów stowarzyszeń generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych – wrzesień 2018

W dniu 27 września 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie reprezentantów stowarzyszeń generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, którym Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej nadali te zaszczytne stopnie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele:

– Klubu Generałów Wojska Polskiego,

– Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej,

– Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej,

– Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej,

– cywilnych i wojskowych służb specjalnych (UOP, AW, ABW, WSI, SWW, SKW),

– Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,

– Służby Więziennej,

– Służby Celnej

Zgromadzeni generałowie wyrazili następujące stanowisko:

  1. W trosce o bezpieczeństwo Polski i Polaków wyrażamy niepokój z powodu pogłębiających się podziałów w społeczeństwie i instytucjach stanowiących podstawy państwa tj. siłach zbrojnych i służbach mundurowych. Opowiadamy się za obiektywnym przekazem prawdy historycznej, uznaniem ciągłości działania Państwa i jego służb, które w każdych warunkach ustrojowych i politycznych dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa i zapewnienie funkcjonowania Państwa. Dzisiejsze, wysokie bezpieczeństwo naszych obywateli to zasługa wielu pokoleń żołnierzy i funkcjonariuszy uczciwie służących Ojczyźnie.
  2. Wypracowane długoletnią służbą świadczenia emerytalne i rentowe wszystkich służb mundurowych i ich rodzin uważamy za nienaruszalne. Obniżanie tych świadczeń może następować wyłącznie na drodze indywidualnych, prawomocnych rozstrzygnięć  w procesach sądowych, po wcześniejszym przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, z zachowaniem prawa do obrony, stosownie do obowiązujących gwarancji konstytucyjnych.
  3. Dostrzegamy potrzebę ściślejszej współpracy wszystkich środowisk i organizacji reprezentujących formacje mundurowe. Deklarujemy wspólne działania w kluczowych obszarach dotyczących naszych środowisk i szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. W tym celu powołujemy Konwent Generałów Rzeczypospolitej Polskiej, w skład którego wejdą reprezentanci organizacji generalskich wszystkich służb mundurowych. Konwent i organizacje generalskie rekomendują wspieranie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jako najszerszej reprezentacji środowisk służb mundurowych. Na poziomach lokalnych zachęcamy wszystkich byłych żołnierzy i funkcjonariuszy do większej integracji, wspólnych spotkań, wzajemnej pomocy. Szczególną rolę w działalności „ku dobru wspólnemu” upatrujemy w aktywności byłych przełożonych i dowódców.
  4. Zachęcamy wszystkich emerytów i rencistów sił zbrojnych i służb mundurowych do większej aktywności w życiu politycznym. Warto kandydować i włączać się w prace samorządu terytorialnego czy parlamentu ale wyłącznie z list ugrupowań, którym bliskie jest demokratyczne państwo prawa.  Byłym żołnierzom i funkcjonariuszom aktywnie reprezentującym nasze środowiska deklarujemy jak najdalej idące wsparcie.
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018