Klub Generałów

Zebranie – styczeń 2018 r.

W dniu 25 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie członków Klubu. Głównym punktem zebrania było spotkanie z redaktorem Jakubem Stefaniakiem, rzecznikiem prasowym Polskiego Stronnictwa Ludowego,  który w krótkim wystąpieniu odniósł się do zasadniczych  zagadnień polskiego życia politycznego oraz przedstawił stanowisko w tym względzie stronnictwa i całej opozycji.   Następnie w ożywionej dyskusji – z szerokim udziałem uczestników zebrania – zostały omówione problemy nurtujące środowisko wojskowe.  Ze szczególnym zainteresowaniem i aprobatą została przyjęta inicjatywa PSL powołania zespołu parlamentarnego ds. obrony narodowej, który miałby stanowić   swoiste „uzupełnienie” prac sejmowej komisji obrony narodowej. Mógłby on podejmować problemy pomijane przez komisję lub przedstawiać je w szerszym świetle –  szczególnie z wyrażeniem stanowiska opozycji w danej kwestii. Z zadowoleniem zostało przyjęte zaproszenie do udziału w pracach tego zespołu przez przedstawicieli Klubu.   Kolejnym punktem zebrania było omówienie Planu pracy Klubu na 2018 r.   Na zakończenie powzięto decyzję o skierowaniu pisma gratulacyjnego do ministra Mariusza Błaszczaka w związku z powołaniem go na urząd Ministra Obrony Narodowej.   (pismo załączone poniżej)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018