Klub Generałów

Spotkanie wielkanocne – marzec 2016 r.

17 marca 2016 roku odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne Klubu Generałów WP. Zostało ono zorganizowane w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a menu przygotowała – jak zwykle – Restauracja „Ujazdowska – Mołdawska”.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, wśród nich m.in. kapelan Dowództwa Generalnego RSZ ks. prałat płk Bogdan Radziszewski, oraz dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych,  a także 20 członków naszego Klubu.
Spotkanie otworzył prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który powitał przybyłych gości i pozostałych zebranych oraz przypomniał szczególną rolę Świąt Wielkanocnych w tradycji chrześcijańskiej. Nawiązał też do aktualnej sytuacji w kraju i oczekiwań społecznych w stosunku do kościoła w niwelowaniu niespotykanych dotąd podziałów wśród Polaków.
Następnie ks. prałat Radziszewski złożył zebranym życzenia w imieniu biskupa polowego WP generała brygady Józefa Guzka i przypomniał o katolickiej doktrynie wybaczania win, szczególnie w tym roku – Roku Miłosierdzia. Pobłogosławił też potrawy, wśród których nie zabrakło tradycyjnych wielkanocnych dań, w tym jajek oraz żurku z białą kiełbasą.
W dalszej kolejności głos zabierali pozostali goście, którzy w swoim imieniu oraz kadry (członków) reprezentowanych przez siebie instytucji (organizacji) składali życzenia świąteczne członkom Klubu Generałów WP, ich rodzinom i najbliższym. Po ich wystąpieniach prezes zaprosił wszystkich do wspólnego biesiadowania.

Dalsza część spotkania przebiegała – jak zwykle – w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016