Klub Generałów

Zebranie – kwiecień 2016 r.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku odbyło się zebranie Klubu Generałów WP, w którym uczestniczyło 24 członków.
Otworzył je prezes Klubu gen. bryg.pil. Roman Harmoza, który przywitał zebranych oraz przedstawił zaproszonego gościa dr Marcina Zaborowskiego – wiceprezesa Center  for  European Policy Analysis (CEPA), byłego dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dr Zaborowski w 1993 roku ukończył studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie Krajową Szkołę Administracji Publicznej (1995 r.). W 1996 r. uzyskał  tytuł magistra (MA) na Wydziale Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu w Birmingham w Wielkiej Brytanii. W 2001 r. uzyskał stopień doktora również na Uniwersytecie Birmingham.  1995 roku był asystentem podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a następnie uzyskał stypendium Chevening nadane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Brytyjskiej Zjednoczonego Królestwa. W latach 2000-2001 był pracownikiem naukowym w Centrum Badań nad Rosją i Europą Wschodnią na Uniwersytecie w Birmingham, a do 2005 roku – wykładowcą na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu  Aston w Birmingham. Jednocześnie pełnił funkcję dyrektora programu transatlantyckiego w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.
W 2005 roku wyjechał do Paryża, gdzie podjął pracę w European Union Institute for Security Studies (EUISS) jako dyrektor programu transatlantyckiego.
19 lipca 2010 roku z rąk premiera Donalda Tuska otrzymał nominację na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, które sprawował do lipca 2015 r.
Od sierpnia 2015 r. jest wiceprezesem Center for European Policy Analysis (CEPA).

Dr Zaborowski w swoim wystąpieniu omówił globalną sytuację międzynarodową oraz relacje transatlantyckie Stanów Zjednoczonych i Europy w tym z Polską, a także sytuację polityczną i gospodarczą w samych Stanach Zjednoczonych. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której zabrali głos generałowie: Marian Robełek, Witold Cieślewski, Franciszek Puchała, Stanisław Świtalski, Andrzej Tyszkiewicz, Marek Oleksiak, Andrzej Lewandowski, Roman Kloc  i Tadeusz Grabowski. Dotyczyła ona ogólnej sytuacji międzynarodowej, w tym m.in. gospodarczego układu transatlantyckiego USA-UE, sytuacji na naszych wschodnich granicach, szczególnie  na Ukrainie, budowy natowskich baz logistycznych w Europie wsch. itp.

Na zakończenie spotkania gen. Harmoza podziękował prelegentowi i wręczył mu okolicznościowy ryngraf Klubu Generałów WP oraz  nowo  wydany folder z okazji zbliżającego się jubileuszu 20-lecia Klubu.

W dalszej części zebrania omówiono sprawy organizacyjne w tym zapoznano generałów ze szczegółowym planem obchodów 20- lecia Klubu Generałów WP planowanych w maju b.r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016