Klub Generałów

Spotkanie wielkanocne – marzec 2018 r

W dniu 27 marca 2018 roku w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się tradycyjne  wielkanocne spotkanie członków Klubu Generałów WP.  Prócz kolegów generałów  uczestniczyli w nim  zaproszeni goście, wśród nich m. in.  przedstawiciele  Sztabu Generalnego WP oraz zaprzyjaźnionych klubów generałów służb mundurowych MSWiA.
Biskupa polowego WP reprezentował  ks. płk Krzysztof Wylężek, który pobłogosławił  tradycyjne wielkanocne potrawy przewidziane do spożycia.
Spotkanie przebiegało   w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018