Klub Generałów

Zebranie – luty 2018 r

W dniu 22 lutego 2018 r. odbyło się kolejne zebranie członków Klubu. Jego zasadniczym punktem było spotkanie z gen. broni rez. dr Mirosławem Różańskim, prezesem Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINS.
Zabierając głos gen. Różański przedstawił swoje odczucia w zakresie funkcjonowania sił zbrojnych, szczególnie w aspekcie zmiany na stanowisku ministra Obrony Narodowej, a także odniósł się do działań podejmowanych przez generałów pełniących aktualnie funkcje kierownicze.
Następnie w ożywionej dyskusji – z szerokim udziałem uczestników zebrania –  zostały omówione zasadnicze kierunki doskonalenia systemu obronnego, w tym szczególnie systemu dowodzenia siłami zbrojnymi, a także możliwości oraz formy udział w tym procesie byłych żołnierzy.
Nasz gość przedstawił rolę i zadania kierowanej przez siebie Fundacji STRATPOINTS.

W dalszej części zebrania  omówiono sprawy organizacyjne.
Gen. bryg. Ryszard Żuchowski przedstawił wnioski z posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, w którym uczestniczył, a także możliwości  przystąpienia do tej organizacji. Po krótkiej dyskusji zebranie przyjęło uchwałę o przystąpieniu Klubu Generałów WP do FSSM RP w charakterze członka zwyczajnego.

Po omówieniu innych spraw organizacyjnych zebranie zakończono.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018